Aspekty Księżyc-Jowisz a rozwód rodziców

Czy koniunkcja lub trygon Księżyca z Jowiszem w horoskopie dziecka chroni je przed rozwodem rodziców? Na podstawie lat 1900-2000 wyliczyłem, że Księżyc z Jowiszem przebywał w koniunkcji lub trygonie (orb 5°) przez 8,33% tego czasu, a więc spodziewam się, że w każdej grupie badanej znajdę ok. 8,33% osób, które posiadają tego typu aspekty. Do badania posłużyły mi horoskopy z Astro Databank z kategorii Family : Childhood Parents divorced. Są w niej 302 horoskopy, z których publiczny dostęp jest do 266 danych, z czego 224 horoskopy posiadają rating AA lub A i tylko te brały udział w badaniu.

W grupie 224 osób, których rodzice się rozwiedli jest 7 osób z koniunkcją oraz 11 z trygonem Księżyc-Jowisz (orb 5°). Tak więc mamy tutaj 18 osób z korzystnym aspektem, które stanowią 18 / 224 = 8,04% całości. To bardzo blisko wartości oczekiwanej 8,33%, ale dla porządku należy przeprowadzić statystyczny test na proporcję. P-wartość testu wynosi 0,4846; a więc wynik nie jest istotny statystycznie.

W ten oto sposób legł kolejny mit, że Księżyc w pozytywnym aspekcie z Jowiszem chroni dziecko przed rozwodem rodziców.


Źródło zdjęcia

Nie byłem na wykładzie p. Ewy Krajewskiej i nie wiem, czy mówiła o rozwodach rodziców. Tekst pojawia się przy tym zdjęciu, gdyż stało się ono dla mnie inspiracją do przeprowadzenia testu.