Koniunkcja Merkurego z Wenus u wokalistów

Czytelniczka fanpage Astrologia krytycznie postawiła hipotezę, że u wokalistów często pojawia się koniunkcja Merkurego z Wenus. Postanowiłem sprawdzić, czy w grupie 1844 horoskopów wokalistów ten aspekt występuje częściej:

Na podstawie 100 lat (1900-2000) ustaliłem, jaki procent tego czasu Merkury i Wenus przebywały w koniunkcji o orbie 5°. Wg wyliczeń było to 8,01% czasu. Tak więc zakładam, że w badanej grupie znajdę około 8% osób, które będą miały koniunkcję Merkurego i Wenus. Jeżeli będzie ich znacząco statystycznie więcej, to hipoteza będzie prawdziwa, jeżeli nie, to powinniśmy ją odrzucić.

W grupie 1844 badanych wokalistów jest 141 horoskopów, które posiadają koniunkcję Merkurego z Wenus o orbie 5°, a więc 141/1844 = 7,6%. Wychodzi na to, że tych koniunkcji jest mniej, niż się spodziewaliśmy, ale nasze spostrzeżenie trzeba jeszcze uprawomocnić testem statystycznym. Test na proporcję daje p-wartość = 0,5945. Jest ona bardzo wysoka, a więc wynik nie jest istotny statystycznie.

Wynika z tego, że badana grupa nie potwierdza hipotezy, że koniunkcja Wenus z Merkurym występuje u wokalistów częściej niż się spodziewaliśmy.