Koniunkcja Merkurego z Wenus u wokalistów

Czytelniczka fanpage Astrologia krytycznie postawiła hipotezę, że u wokalistów często pojawia się koniunkcja Merkurego z Wenus. Postanowiłem sprawdzić, czy w grupie 1844 horoskopów wokalistów ten aspekt występuje częściej: Czytaj dalej Koniunkcja Merkurego z Wenus u wokalistów

Fundacja ITAKA ostrzega przed jasnowidzami

Wyobraźcie sobie, że jesteście matką, której porwano dziecko. W internecie znajdujecie artykuł Piotra Piotrowskiego o następującej treści: „Co astrolog może uczynić dla matki poszukującej porwanego dziecka? Niemało. Nawet nie musi znać horoskopu dziecka, by określić, czy porwana Madzia z Sosnowca żyje i gdzie ewentualnie może się znajdować” – źródło. Postanawiacie zdobyć telefon do astrologa i prosicie go o informację, gdzie może się znajdować wasza córka. Jak mogłaby przebiegać taka konsultacja? Czytaj dalej Fundacja ITAKA ostrzega przed jasnowidzami

Jak często spotykają się wskazówki?

ClockAngles

Czy prawidłowości matematyczne zegara dwunastogodzinnego zaprowadzą mnie do wniosków pozwalających na szacowanie w populacji częstotliwości występowania osób urodzonych podczas nowiu, czy pełni? Te prawidłowości, ze względu na konieczność konstrukcji zegarów, są bardzo dobrze opisane matematycznie. Dodatkowo mamy tu do czynienia z 12 godzinami, co powinno łatwo przekładć się na 12 znaków Zodiaku, czy aspekty planetarne, których wielkości są wielokrotnością 1/12 koła.

Czytaj dalej Jak często spotykają się wskazówki?

Jak często w przyrodzie występuje aspekt Słońce/Saturn?

Istnieje wiele hipotez astrologicznych, które głoszą, że dany aspekt astrologiczny występuje często w jakiejś grupie badanej. Dla przykładu — negatywne aspekty Słońce/Saturn występują często u osób, które miały surowego ojca. Tego typu hipotezy można sprawdzać tzw. testem na jedną proporcję, do skonstruowania którego potrzebujemy znać trzy wartości: 1) proporcję występowania cechy w populacji, 2) liczbę próby badanej, 3) proporcję występowania tej cechy w próbie badanej. Na podstawie tych danych możemy stwierdzić, czy różnica między proporcją występującą w populacji a proporcją występującą w badanej próbie jest istotna statystycznie.

Tekst ma na celu próbę znalezienia procedury wyliczania proporcji występowania danego aspektu astrologicznego w populacji. Nie dochodzę tutaj do żadnych konkretnych wniosków i stawiam dwa bardzo ważne pytania. Być może zaprezentowane tu wnioskowanie jest nieprawidłowe, choć dopuszczam taką możliwość, że tak nie jest, a tekst ten doprowadza do ważnego odkrycia, które ułatwi mi w przyszłości testowanie astrologicznych hipotez dotyczących częstotliwości występowania aspektu między planetami w jakiejś grupie badanej.

Czytaj dalej Jak często w przyrodzie występuje aspekt Słońce/Saturn?