Aspekty Słońce-Księżyc a rozwód rodziców

Skoro w horoskopie Słońce symbolizuje ojca a Księżyc matkę, to negatywne aspekty między nimi (kwadratura i opozycja) mogą wskazywać na rozwód rodziców. Kiedyś byłem gorliwym wyznawcą tej teorii, dzisiaj już wiem, jak tego typu twierdzenia się sprawdza. Do badania posłużyły mi horoskopy z Astro-Databank, które znajdują się w kategorii Family : Childhood Parents divorced. Są w niej 302 horoskopy, publiczny dostęp jest do 266 rekordów, z czego 236 ma rating AA, A lub B i tylko te brały udział w badaniu.

Na początku należy wyliczyć wartość oczekiwaną. Powinniśmy wiedzieć, jak często tego typu aspekt występuje w przyrodzie, by na tej podstawie sprawdzić, czy kwadratura i opozycja w badanej grupie występuje częściej. Innymi słowy – czy podczas tego aspektu badane osoby rodziły się częściej. W przypadku Słońca i Księżyca, których ruch jest dość prosty i przypomina ruch wskazówek zegara, do wyliczenia wartości oczekiwanej możemy posłużyć się wzorem, który został opisany w pkt. 4 tego artykułu — czyli [zakres aspektów w stopniach] / 360°. Przy założeniu, że badamy aspekty o orbie 5° wyliczenia wyglądają następująco: koniunkcja: 10/360=2,8%, analogicznie będzie z opozycją. W przypadku dwóch kwadratur: 20/360=5,6%. (Gdyby ktoś miał wątpliwości, to podaję wartości na podstawie zliczenia czasu występowania tego aspektu w latach 1900-2000 – koniunkcja 2,73%; opozycja 2,73%; kwadratury 5,66%.)

Przeprowadziłem trzy testy sprawdzające iloś: 1) kwadratur; 2) opozycji; 3) kwadratur i opozycji łącznie. W każdym z 3 przypadków p-wartość jest na tyle wysoka, że uzyskane wyniki nie są istotne statystycznie. Tak więc grupa 236 osób, których rodzice się rozwiedli, nie potwierdza twierdzeń, które głoszą, że negatywne aspekty Słońce/Księżyc w horoskopie wskazują na rozwód rodziców.

rozwod-aspekty-swiatel