Jak często spotykają się wskazówki?

ClockAngles

Czy prawidłowości matematyczne zegara dwunastogodzinnego zaprowadzą mnie do wniosków pozwalających na szacowanie w populacji częstotliwości występowania osób urodzonych podczas nowiu, czy pełni? Te prawidłowości, ze względu na konieczność konstrukcji zegarów, są bardzo dobrze opisane matematycznie. Dodatkowo mamy tu do czynienia z 12 godzinami, co powinno łatwo przekładć się na 12 znaków Zodiaku, czy aspekty planetarne, których wielkości są wielokrotnością 1/12 koła.

Czytaj dalej Jak często spotykają się wskazówki?

Jak często w przyrodzie występuje aspekt Słońce/Saturn?

Istnieje wiele hipotez astrologicznych, które głoszą, że dany aspekt astrologiczny występuje często w jakiejś grupie badanej. Dla przykładu — negatywne aspekty Słońce/Saturn występują często u osób, które miały surowego ojca. Tego typu hipotezy można sprawdzać tzw. testem na jedną proporcję, do skonstruowania którego potrzebujemy znać trzy wartości: 1) proporcję występowania cechy w populacji, 2) liczbę próby badanej, 3) proporcję występowania tej cechy w próbie badanej. Na podstawie tych danych możemy stwierdzić, czy różnica między proporcją występującą w populacji a proporcją występującą w badanej próbie jest istotna statystycznie.

Tekst ma na celu próbę znalezienia procedury wyliczania proporcji występowania danego aspektu astrologicznego w populacji. Nie dochodzę tutaj do żadnych konkretnych wniosków i stawiam dwa bardzo ważne pytania. Być może zaprezentowane tu wnioskowanie jest nieprawidłowe, choć dopuszczam taką możliwość, że tak nie jest, a tekst ten doprowadza do ważnego odkrycia, które ułatwi mi w przyszłości testowanie astrologicznych hipotez dotyczących częstotliwości występowania aspektu między planetami w jakiejś grupie badanej.

Czytaj dalej Jak często w przyrodzie występuje aspekt Słońce/Saturn?

Aspekty Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA

Uwaga: poniższy tekst zawiera błąd w wyliczeniach astrologicznych, co rzutuje na wynik statystyki. O błędzie informuję na czerwono w odpowiednim miejscu.

23,26% (10 z 43) prezydentów USA posiada aspekty Słońce/Pluton. Nie ma wystarczających dowodów aby stwierdzić, że jest statystycznie istotna różnica między ilością aspektów Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA a ilością tych aspektów występującą w populacji.

Czytaj dalej Aspekty Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA