Aspekty Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA

Uwaga: poniższy tekst zawiera błąd w wyliczeniach astrologicznych, co rzutuje na wynik statystyki. O błędzie informuję na czerwono w odpowiednim miejscu.

23,26% (10 z 43) prezydentów USA posiada aspekty Słońce/Pluton. Nie ma wystarczających dowodów aby stwierdzić, że jest statystycznie istotna różnica między ilością aspektów Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA a ilością tych aspektów występującą w populacji.

Wyjaśnienia

Za źródło horoskopów posłużyła mi baza Astrodatabank, gdzie jest oddzielna kategoria grupująca horoskopy prezydentów USA. Uwaga, są tam 44 horoskopy z czego horoskop Lyndona Bainese Johnsona występuje podwójnie, dlatego w badaniu wykorzystałem 43 horoskopy.

Przez aspekt Słońce/Pluton rozumiem tradycyjne 5 aspektów o orbach domyślnych ze strony Astro.com, które są sygnowane nazwiskiem Liz Green:

  • koniunkcja (orb 10°),
  • opozycja (orb 10°),
  • 2 kwadratury (orb 10°),
  • 2 trygony (orb 10°),
  • 2 sekstyle (orb 6°).

Każda z orb biegnie w dwie strony od planety, tak więc zliczenie sumy orb wygląda następująco: 20° + 20° + 40° + 40° + 12° = 132°. To daje nam 132° / 360° = 36, 67% całego koła.

Uwaga: Powyższe wyliczenie jest błędne i powinno wyglądać tak:20° + 20° + 40° + 40° + 24° = 144°. To daje nam 144° / 360° = 40% To rzutuje na wynik statystyki. Na razie to zostawiam i niebawem przebuduję o tę poprawkę.

Powstaje pytanie — jak często dzieje się to w roku? Dla uproszczenia przyjąłem, że Pluton stoi w miejscu, co przy tak wolno poruszającej się planecie zdaje się generować niski błąd w obliczeniach. Słońce w ciągu roku przechodzi przez kolejne 360°, a więc przebywa w miejscach aspektowania Plutona przez 36,67% czasu. Na tej podstawie stwierdzam, że około 36,67% przedstawicieli populacji posiada w horoskopie aspekt Słońce/Pluton.

Test dla jednej proporcji

W badaniu oparłem się na statystycznym teście na proporcję, do którego można znaleźć w internecie darmowe kalkulatory. Oto przykład wprowadzonych danych:

Statystyka Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA

Od góry rysunku:

  • 23,26%, procent prezydentów USA posiada w swoim horoskopie aspekt Słońce/Pluton. Wyliczam to następująco: 10 z 43 prezydentów badanych ma aspekt Słońce/Pluton, a więc 10 / 43 = 23,26%
  • 43 to wielkość próby badanej, to wszystkie horoskopy prezydentów USA, które sprawdzaliśmy.
  • 36,67% to tzw. hipoteza zerowa, lub prościej — wartość, jaką się spodziewam uzyskać w badanej próbie. Wyliczyłem to zliczając wszystkie orby aspektów. Zakładam, że średnio tyle procent populacji posiada aspekt Słońce/Pluton.

Rezultatem jest 1.825 (z-statistic). Dopiero wtedy, gdy rezultat będzie mniejszy równy –1.96 lub większy od 1.96 można powiedzieć, że przy poziomie istotności α = 0,05 nieprawdą jest to, co głosi hipoteza zerowa. W tym przypadku nasz rezultat mieści się w zakresie od -1.96 do +1.96, dlatego nie możemy odrzucić hipotezy zerowej i można powiedzieć, że wszystko zachowuje się w normie.

Test dla jednej proporcji dla małej próby

W opisie testu dla jednej próby, który znajduje się w Wikipedii, jest informacja o tym, że ten test powinno się przeprowadzać na próbach n > 50, a tutaj miałem jedynie 43 przypadki. Dlatego sprawdziłem to jeszcze statystyką testową dla małej próby. Wynik jest następujący:

Statystyka SLO PLU prezydanci USA mala proba

Tutaj wartość statystyki Z = -1,9308, a więc podobnie, jak poprzednio nie przekroczyły obszarów krytycznych od -1.96 do +1.96, które wynikają z poziomu istotności α = 0,05.

Wniosek

23,26% (10 z 43) prezydentów USA posiada aspekty Słońce/Pluton. Nie ma wystarczających dowodów aby stwierdzić, że jest statystycznie istotna różnica między ilością aspektów Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA a ilością tych aspektów występującą w populacji. Tak więc twierdzenia, że te aspekty Słońce/Pluton występują w grupie prezydentów USA „zastanawiająco rzadko”są nieuprawnione.

Uwaga, wniosek ze względu na błąd nie jest prawdziwy. Niebawem poprawię.

 

Jedna myśl na temat “Aspekty Słońce/Pluton w horoskopach prezydentów USA”

Możliwość komentowania jest wyłączona.