Księżyc w pełni a wypadki

pelnia-medycyna

Czy podczas pełni Księżyca istnieje podwyższone ryzyko występowania wypadków, zgonów, pogryzień przez psy, czy zatrzymania akcji serca? Czy osoby pracujące na pogotowiu będą miały więcej pracy? Okazuje się, że tematyką tą interesują się nie tylko astrolodzy. Poniżej zestawienie różnych badań na ten temat, jakie udało mi się znaleźć w publikacjach naukowych.

W 1987 roku Daniel F. Danzl w artykule „Lunacy”, który został opublikowany w piśmie „The Journal of Emergency Medicine”, opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników pogotowia ratunkowego. Okazało się, że 80% pielęgniarzy oraz 64% lekarzy uważało, że istnieje wpływ Księżyca na pacjentów. Z tej grupy 92% pielęgniarek i pielęgniarzy twierdziło, że praca podczas pełni jest bardziej stresująca i w związku z tym należałoby wprowadzić zróżnicowanie stawek płacowych ze względu na fazę Księżyca. (Źródło: http://goo.gl/9jKUrh) Oczywiście to nie jest żaden dowód na wpływ Księżyca, a jedynie świadectwo tego, że lekarze i personel medyczny to osoby przesądne. Niech Cię więc następnym razem nie dziwi, że podczas wizyty w szpitalu natrafisz na lekarza, który zacznie ci ustawiać dietę pod chiński horoskop.

W 1989 roku w artykule „Trauma and the full moon: a waning theory” przedstawiono wynik studium retrospektywnego nad 1 444 osobami, które w ciągu dwunastu miesięcy trafiły do szpitala z ciężkimi urazami takimi jak — zranienie tępym narzędziem, nożem, postrzelenie. Nie znaleziono istotnej statystycznie różnicy w ilości przyjęć, śmiertelności oraz czasie pozostawania w szpitalu między przypadkami mającymi miejsce podczas pełni Księżyca a pozostałymi dniami. (Źródło: http://goo.gl/Z106xp)

W 1996 roku w artykule „The full moon and ED patient volumes: unearthing a myth” przedstawiono wyniki badań nad pełnią Księżyca a działalnością izby przyjęć w jednym ze szpitali podmiejskich. W badaniu posłużono się danymi z 4 lat, podczas których przez izbę przewinęło się 150 999. Badania wykazały, że nie ma związku między pełnią Księżyca a ilością pacjentów, wyjazdami karetek, przyjęciami do szpitala, czy przyjęciami na oddziały intensywnej opieki medycznej. (Źródło: http://goo.gl/xnQTQM)

W 2000 roku pojawiło się nawet opracowanie, które przeczyło przekonaniu jednego z Australijskich farmerów, jakoby psy częściej gryzą podczas pełni Księżyca. Przebadano wszystkie przypadki pogryzienia przez psa odnotowane w publicznych szpitalach w Australii od 13 czerwca 1997 do 12 czerwca 1998, w sumie 1671 przypadków, i okazało się, że pogryzienia przez psy nie występują częściej podczas pełni. (Źródło: http://goo.gl/kYX51S)

Na koniec badanie opublikowane w 2003 roku, którego wynik jest dość zaskakujący. Na podstawie archiwalnych danych komputerowych obejmujących okres 11 lat (1988-1998) zebranych w 7 szpitalach w stanie New Jarsey sprawdzono, czy istnieje korelacja między nowiem i pełnią, a ilością zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli procedurą wykonywaną w przypadku podejrzenia zatrzymania krążenia krwi (http://goo.gl/X3U7ux). W ciągu 4018 dni przypadających na badanych okres oddziały ratunkowe zarejestrowały 2 370 233 zgłoszeń z czego 6 827 wymagało zastosowania zabiegu resuscytacji. Na tej podstawie stwierdzono, że 1) nie odnaleziono korelacji między pełnią a zatrzymaniem krążenia krwi; 2) w okresie nowiu zabiegów tych wykonywano 6,5% mniej niż w innych dniach (Źródło: http://goo.gl/BTkWOF).