Nieuk

Gwiazdolog zauważa: „Wydaje się, że w horoskopach alkoholików Mars i Neptun częściej dotykają osi (również kryterium 5 stopni)”. Sprawdzam!

W Astro-Databank znajduje się 715 horoskopów alkoholików, z czego publiczny dostęp jest do 691 danych. Wśród nich są 442 horoskopy z ratingiem AA, A lub B i tylko te horoskopy sprawdzam.

Wśród 442 horoskopów mamy (w wyliczeniach orb 5°):

  • 15 osób z Neptunem na Ascendencie – 3,39%
  • 15 osób z Neptunem na Mc – 3,39%
  • 7 osób z Neptunem na Descendencie – 1,58%
  • 9 osób z Neptunem na Ic – 2,04%
  • 6 osób z Marsem na Ascendencie – 1,36%
  • 11 osób z Marsem na MC – 2,49%
  • 15 osób z Marsem na Descendencie – 3,39%
  • 11 osób z Marsem na Ic – 2,49%

Przy wartości oczekiwanej równej 2,8% (wyjaśnienie), żadna z powyższych ilości nie jest istotna statystycznie i nie potwierdza tego, co wydaje się Gwiazdologowi.

Wstyd! Dlaczego? Bo w cenniku swoich usług Gwiazdolog stwierdza, że jest w stanie ludziom doradzać kiedy mają „podjąć naukę – i czy w ogóle to robić”. Lepiej niech sam się weźmie do nauki, bo jak na razie wystawia się na śmieszność. Nieuk!