Efekt Marsa i test chi-kwadrat

W artykule Is There Really a Mars Effect? Michel Gauquelin w Tabeli 1. pokazuje dane statystyczne, na których przeprowadza test chi-kwadrat. W załączeniu obrazek przedstawiający jak to wyliczyć w programie RStudio. We wnioskowaniu końcowym najważniejsze jest p-value. Jest to miara, która pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania takiego rozkładu przy założeniu, że prawdziwe są wartości oczekiwane. Tutaj mamy 0,005229, czyli jakieś 0,5% szansy, że te rozbieżności od oczekiwań są dziełem przypadku.